Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Filologia Hispànica    

Díptic informatiu

 

Presentació
Els estudis de llengua espanyola i de les seues literatures a la Facultat de Lletres, que la nostra tradició universitària ha reconegut durant dècades sota el títol “Filologia Hispànica”, constitueixen una disciplina acadèmica present a tots els sistemes universitaris europeus (molt freqüentment com a “Estudis Hispànics”).
Interès acadèmic i científic
L'existència d’un grau com el proposat en l'estructura dels estudis oficials de la UdL dins de la branca de Llengües i Literatures garanteix la preparació d’individus que aportaran a la comunitat universitària, a la societat en general i a la seua més propera, un coneixement sòlid de la llengua espanyola i de les seues literatures, tant les corresponents a Espanya com les que, sobretot a Amèrica, han convertit la cultura en llengua espanyola en una de les més riques en tot el món, tant en termes quantitatius com qualitatius. Aquesta preparació permetrà un coneixement d’una àmplia gamma de tradicions, antigues i presents, de les seues eines d’estudi i anàlisi, i —tant o més important— una consciència crítica que permetrà als estudiants reconèixer la llengua, la literatura i la cultura hispàniques de forma dinàmica i relacionar els documents del passat amb els del present.
Actualment, els estudis de llengua i de literatura espanyola són acreditats com a titulació universitària a la major part de països europeus. Independentment de la configuració dels cicles i de les imbricacions amb altres àrees de coneixement afins, els títols europeus abracen tots els nivells formatius (graus, mestratges i doctorats). En general, en totes les universitats existeixen departaments on s’imparteixen cursos de llengua espanyola i de literatura espanyola i hispanoamericana, adscrits a facultats amb diferents denominacions, dins de les àrees de ciències humanes. El mateix pot dir-se de l’àmbit hispanoamericà, per raons naturals, però també del nord-americà, al voltant del qual els informes anuals de la Modern Language Association confirmen l’extraordinari creixement dels programes universitaris d’aquesta especialitat, que igualment pot observar-se en les associacions acadèmiques internacionals.

Interès professional
No hi ha cap dubte que els estudis de llengua espanyola i de les seues literatures ofereixen als estudiants una gamma creixent d’opcions professionals, ja que juntament amb les possibilitat de dedicació a la docència en els seus nivells més diversos (sobretot en l’ensenyança secundària i el batxillerat o en el sistema universitari, però també en cursos de llengua, literatura i cultura espanyola per a no-castellanoparlants), durant els últims anys s’ha obert un ampli ventall de sortides professionals, tant a Espanya com a l’estranger, entre les quals podem destacar la mediació lingüística, les llengües aplicades a les tecnologies de la informació o les indústries culturals. Com molt bé subratllen els informes de l'Instituto Cervantes, el pes de l’espanyol i de la seua cultura en el món és molt important, i el nostre sistema universitari ha d’estar al capdavant en la formació de la creixent demanda d’especialistes en un món globalitzat.
Els futurs titulats estaran preparats per desenvolupar tasques dins de l’àmbit de la edició i de la crítica literària, de la correcció editorial i de l’assessorament lingüístic, així com en l’estudi científic de la llengua espanyola i de les seues literatures. També s’oferirà formació didàctica als estudiants per treballar en el camp de la docència (sense oblidar la formació de professorat d’espanyol per a estrangers) i coneixements professionalitzadors relacionats amb la interacció entre lingüística i computació, és a dir, de l’àmbit conegut com a tecnologies del llenguatge, que es perfila com un mercat laboral en expansió dins del nostre entorn social, global i multilingüe. La connexió amb el món hispanoamericà es realitzarà tant des de l’àmbit literari com des de l’àmbit lingüístic, per a la investigació i les necessitats del mercat laboral.